Organisaatio

Suomen 4H-liitto on 4H-yhdistysten valtakunnallinen keskustoimisto. 4H-liitossa työskentelee yhteensä 56 henkilöä. Paikallisia 4H-yhdistyksiä on yhteensä 234 eri puolella Suomea. 4H:ssa jäseniä on lähes 70 000.

Liiton tarkoituksena on edistää 4H-nuorisotyötä ja toiminnallaan:

  1. luoda valtakunnallisia ja maakunnallisia toimintaedellytyksiä 4H-työlle
  2. johtaa ja kehittää 4H-työtä sekä huolehtia 4H-järjestön kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä
  3. tuottaa 4H-järjestön tarvitsemia keskitettyjä palveluja
  4. hankkia rahoitusta 4H-työlle.

4H-liiton hallintoelimet ovat liiton edustajakokous, valtuuskunta ja liiton hallitus. 4H:ssa ylintä päätäntävaltaa käyttää kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous. Edustajakokoukseen on kukin perustajajäsen ja varsinainen jäsen oikeutettu lähettämään yhden edustajan.

Valtuuskunnan kokous käyttää liiton ylintä päätösvaltaa määräaikaisen edustajakokouksen väliaikoina. Valtuuskunta kokoontuu pääasiallisesti kaksi kertaa vuodessa, ja sen toimikausi on kolme vuotta.

Liiton hallitus hoitaa 4H-liiton asioita ja edustaa liittoa. Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä. Valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

4H:n kehittämis- ja koulutustyötä tukee OK-opintokeskus. 4H-toiminnan merkittävä rahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö.