Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2017

 

YLEISTÄ                             

4H-toiminta on Kontiolahdella pyrkinyt pitämään ilmeensä a­janmukaisena keskittymällä nuorten ohjaamiseen työntekoon, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen unohtamatta arjen hallintaa ja perinteisiä kädentaitoja.­­­­­

Toiminnassamme oli mukana vuoden aikana 534 nuorta (531) ja heidän keski-ikänsä oli 10,48 vuotta. Kunnan alueella toimi 26 erilaista nuorten ja lasten ryhmää. Kerhoissa oli erilaisia kokoontumisia 1780 kertaa (1773) ja niissä oli 24 798 osallistujaa (23 886).

 

Koululaisten 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta on muodostunut olennaiseksi osaksi 4H-yhdistyksen tuottamia palveluja. Toiminta on Kontiolahden kunnan koordinoimaa ja Opetushallituksen valvomaa. Iltapäivätoimintaa järjestetään yhdistyksemme toimesta säännöllisesti viitenä päivänä viikossa kahdeksalla koululla. Iltapäiväkerhoihin osallistuu yli 180 lasta lukukaudessa.

 

Nuorten työllistäminen erilaisiin heidän kehitystään tukeviin työtehtäviin on olennainen osa Kontiolahden 4H-yhdistyksen toimintaa. Työtehtävät yhdistyksessämme ovat selkiyttäneet useiden nuorten tulevaa uravalintaa. Vuoden aikana maksoimme erilaisissa työtehtävissä olleille 49 nuorelle yhteensä 76 107.10€ palkkaa.

 

Nuorilla on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Yritetään yhdessä- hankkeen toimesta nuoria ohjasi yritysohjaaja, joka innosti ja tuki nuorten perustamien yritysten toimintaa. Vuoden aikana toimi 6 yritystä, joiden toimintaan osallistui 13 nuorta ja heidän yritystensä tulos oli 5803,36€.

 

LuonnonILO- hanke 2015-2018 sai rahoituksen Joensuun seudun Leader --yhdistykseltä. Hankkeen ideana on yhdistää nuoret ja ikäihmiset luonnonantimien ja luontoretkien keinoin. Lisäksi alakoululaisille 4-6 luokkalaisille järjestetään marja-, villiyrtti- ja sieniretkiä, sekä annetaan tietoa vieraslajien tunnistamisessa ja hävittämisessä.

 

Yhteistyö kunnan, koulujen, seurakunnan, sekä eri yhdistysten ja liikelaitosten kanssa on toiminut edelleen vilkkaasti. Kiitämme kaikkia toimintaamme tukeneita arvokkaasta työstä  nuorten hyväksi.

 

www.kontiolahti.4h.fi ja facebook.com/neljahoo.kontiolahti sivulta löytyvät ajan tasalla olevat yhdistyksemme toiminnat ja tapahtumat. Instagram 4hkontiolahti ja H-hetki blogi kertoo yhdistyksen toiminnasta pääasiassa lasten ja nuorten kuvaamana ja kirjoittamana.

 

Hyvällä Harrastuksella Huomisen Huipulle!