Kontiolahden 4H-yhdistykselle uusi toiminnanjohtaja

7.4.2022

Yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu kontiolahtelainen Riitta Tuukkanen, 32, kun yhdistyksen nykyinen ansioitunut toiminnanjohtaja Taina Parkkulainen eläköityy.


Kontiolahden 4H-yhdistyksen hallitus on valinnut uudeksi toiminnanjohtajaksi kontiolahtelaisen yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Riitta Tuukkasen. Hän toimii tällä hetkellä Joensuun 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana. Järjestöjohtajan tehtävä avautui haettavaksi tammikuussa, kun nykyinen toiminnanjohtaja Taina Parkkulainen jää eläkkeelle 36 palveluvuoden jälkeen tulevana syksynä.


”Toiminnanjohtajan tehtävään oli useita pätevyysvaatimukset omaavia hakijoita. Katson sen arvostukseksi Kontiolahden 4H-yhdistystä kohtaan. Riitta Tuukkasen kokemus 4H-toiminnassa todettiin painoarvoltaan vahvaksi näin suuren ja aktiivisen yhdistyksen luotsaamisessa ongelmitta toiminnanjohtajan vaihtuessa. ”, Kontiolahden 4H-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Saara Paalanen kommentoi valintaa.


Riitta Tuukkasen valintaa puolsivat paitsi hänen opintonsa nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen parissa, myös hänen monipuolinen järjestökokemuksensa 4H-toiminnasta.


”Kontiolahden 4H on yksi Suomen suurimmista ja menestyvimmistä 4H-yhdistyksistä. Uskon vahvasti, että yhdistyksen hyvä kehitys ja laadukas toiminta jatkuu Riitta Tuukkasen johdolla”, hallituksen varapuheenjohtaja Simo Lappalainen iloitsee.


Riitta Tuukkanen aloittaa tehtävässään 2. toukokuuta perehtyen yhdistyksen toimintaan ja yhteistyötahoihin yhdessä nykyisen toiminnanjohtajan kanssa.


Taina Parkkulaisen läksiäisjuhlaa vietetään syksyllä ja siitä ilmoitetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.


Kontiolahden 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Kontiolahden 4H-yhdistyksessä on yli 600 nuorisojäsentä, koko kunnan alueen kattava monipuolinen lasten ja nuorten harrastetoiminta. Kontiolahden 4H-yhdistys myös tuottaa Kontiolahden kunnalle alakoululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Yhdistys työllistää vuosittain 70 nuorta ja maksaa heille palkkoja keskimäärin 90 000 euroa vuodessa. Yhdistyksen ohjauksessa toimii 15 nuorten 4H-yritystä. Yhdistyksessä työskentelee toiminnanjohtajan lisäksi koulutuspäällikkö ja 25 iltapäiväkerhon työntekijää. Kontiolahden 4H-yhdistyksen liikevaihto v. 2020 oli 0,6 miljoonaa euroa.