Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2020


Kontiolahden 4H-yhdistys antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.

Covid-19 pandemia aiheutti kevään 2020 toimintaamme mittavia muutoksia. Kerhojen ryhmätoiminnat lakkautettiin maaliskuussa ja siirryttiin tuottamaan etäkerhoissa lapsille monipuolista toimintaa. Koululaisten iltapäivätoiminta supistui koskemaan vain muutamia lähiopetuksessa olevia lapsia. Iltapäivätoiminnan henkilöstöstä lomautettiin 14 henkilöä. Suunniteltuja kesäkuun päiväleirejä ja retkiä ei voitu toteuttaa. Pandemia aiheutti yhdistykselle merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia menetyksiä.

Toiminnassamme oli mukana 513 nuorta (543). Kunnan alueella toimi 30 erilaista nuorten ja lasten ryhmää. Kerhoissa oli erilaisia kokoontumiskertoja 444 kertaa, joista etäkerhoja 104 ja osallistujamäärä oli yhteensä 5614.

Koululaisten 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta on olennainen osa 4H-yhdistyksen tuottamia palveluja. Toiminta on Kontiolahden kunnan koordinoimaa ja Opetushallituksen valvomaa. Iltapäivätoimintaa järjestettiin yhdistyksemme toimesta säännöllisesti viitenä päivänä viikossa yhdeksällä koululla. Iltapäiväkerhoihin osallistui n. 180 lasta lukukaudessa.

Nuorten työllistäminen erilaisiin heidän kehitystään tukeviin työtehtäviin on olennainen osa Kontiolahden 4H-yhdistyksen toimintaa. Työtehtävät yhdistyksessämme ovat selkiyttäneet useiden nuorten tulevaa uravalintaa. Vuoden aikana maksoimme erilaisissa työtehtävissä olleille 52 nuorelle yhteensä 82 738.84€ palkkaa.

Nuorilla on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Vuoden aikana toimi 6 yritystä, joiden tulos oli 11 269,00€ (19 683,89€ / 2019). Kontiolahden kunta tuki kesäyrittäjyyttä alkurahoituksella.

Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta syntyneessä Taimiteko-toimintamallissa on tavoitteena istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Taimiteossa kompensoidaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Kontiolahdella 5 nuorta metsitti 4,6 ha alueen istuttamalla 8900 kuusen tainta.

Yhteistyö kunnan, koulujen, seurakunnan, sekä eri yhdistysten ja liikelaitosten kanssa on toiminut edelleen vilkkaasti. Kiitämme kaikkia toimintaamme tukeneita arvokkaasta työstä nuorten hyväksi.

www.kontiolahti.4h.fi ja facebook.com/neljahoo.kontiolahti sivulta löytyvät ajan tasalla olevat yhdistyksemme toiminnat ja tapahtumat. Instagram 4hkontiolahti kertoo yhdistyksen toiminnasta pääasiassa lasten ja nuorten kuvaamana ja kirjoittamana.


Hyvällä Harrastuksella Huomisen Huipulle!