Toimintakertomus 2021


Kontiolahden 4H-yhdistys antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.

Covid-19 pandemia aiheutti myös vuodelle 2021 muutoksia toimintaan.  Suunniteltuja retkiä ei voitu toteuttaa ja osa koulutuksista järjestettiin etänä tai jouduttiin peruuttamaan. Kerhotoimintaa ja iltapäivätoimintaa pystyimme järjestämään lähes entiseen tapaan, mutta osallistujamäärät jäivät suunnitelluista.

Monipuoliseen harrastustoimintaamme on osallistunut 597 nuorta. Kunnan alueella toimi 39 erilaista nuorten ja lasten ryhmää. Kerhokäyntienmäärä oli yhteensä 4437.

Koululaisten 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta on olennainen osa 4H-yhdistyksen tuottamia palveluja. Toiminta on Kontiolahden kunnan koordinoimaa ja Opetushallituksen valvomaa. Iltapäivätoimintaa järjestettiin yhdistyksemme toimesta säännöllisesti viitenä päivänä viikossa kahdeksalla koululla. Iltapäiväkerhoihin osallistui kevätlukukaudella 189 lasta ja syyslukukaudella 208 lasta.

Nuorten työllistäminen erilaisiin heidän kehitystään tukeviin työtehtäviin on olennainen osa Kontiolahden 4H-yhdistyksen toimintaa. Työtehtävät yhdistyksessämme ovat selkiyttäneet useiden nuorten tulevaa uravalintaa. Vuoden aikana maksoimme 90 452.00€ palkkaa erilaisissa työtehtävissä olleille 59 nuorelle, joista 40 oli alle 18v.

Nuorilla on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Vuoden aikana toimi 11 yritystä, joiden tulos oli 13633,33€ (11 269,00€ / 2020)

Yhteistyö kunnan, koulujen, seurakunnan, sekä eri yhdistysten ja liikelaitosten kanssa on toiminut edelleen vilkkaasti. Olimme mukana järjestämässä mm. lasten Kontiolahtipäiviä, Kontiolahden joulunavausta ja kotiseutukeskuksen Kekrijuhlia. Kiitämme kaikkia toimintaamme tukeneita arvokkaasta työstä nuorten hyväksi.

www.kontiolahti.4h.fi ja facebook.com/neljahoo.kontiolahti sivulta löytyvät ajan tasalla olevat yhdistyksemme toiminnat ja tapahtumat. Instagram 4hkontiolahti kertoo yhdistyksen toiminnasta pääasiassa lasten ja nuorten kuvaamana ja kirjoittamana.


Hyvällä Harrastuksella Huomisen Huipulle!