Toimintakertomus 2022


Kontiolahden 4H-yhdistys antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.


Vuosi 2022 oli vakituisen henkilöstön osalta muutosten vuosi, kun yhdistyksen pitkäaikainen toiminnanjohtajan Taina Parkkulainenjäi eläkkeelle 1.9.2022 alkaen. Hänen tilalleen toiminnanjohtajaksi valittiin Riitta Tuukkanen 1.5.2022 alkaen.


4H-kerhotoiminnassa oli mukana 530 nuorta. Kunnan alueella toimi vuoden aikana 32 teema-ja harrastekerhoa. Kerhokäyntien määrä oli yhteensä 4425.


Koululaisten 1-2 -luokkalaisten iltapäivätoiminta on merkittävä osa 4H-yhdistyksen tuottamia palveluja. Toiminta on Kontiolahden kunnan koordinoimaa ja Opetushallituksen valvomaa. Iltapäivätoimintaa järjestettiin yhdistyksemme toimesta säännöllisesti viitenä päivänä viikossa kahdeksalla koululla. Iltapäiväkerhoihin osallistui kevätlukukaudella 191 lasta ja syyslukukaudella 201 lasta.


Nuorten työllistäminen erilaisiin heidän kehitystään tukeviin työtehtäviin on olennainen osa Kontiolahden 4H-yhdistyksen toimintaa. Työtehtävät yhdistyksessämme ovat selkiyttäneet useiden nuorten tulevaa uravalintaa.
Vuoden aikana maksoimme 115 868,98€ (90 452,00€ / 2021) palkkaa erilaisissa työtehtävissä olleille 86 nuorelle (59 / 2021), joista 67 (40 / 2021) oli alle 18-vuotiaita.


Nuorilla on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Vuoden aikana toimi 7 yritystä, joiden tulos oli 19 044,94 € (13 633,33 € / 2021)


Yhteistyö kunnan, koulujen, seurakunnan sekä eri yhdistysten ja yritysten kanssa on ollut toimivaa. Olimme mukana järjestämässä mm. Kontiolahtipäivää, Kontiolahden leikkipäivää, Kontiolahden joulunavausta ja kotiseutukeskuksen Kekrijuhlia. Kiitämme kaikkia toimintaamme tukeneita arvokkaasta työstä nuorten hyväksi.


Yhdistyksellä on käytössä kotivisut kontiolahti.4h.fi sekä Facebook, Instagramja YouTube.
Hyvällä Harrastuksella Huomisen Huipulle!