Vuosikokous 

8.4.2021  klo 17.00

ASIALISTA

1 §                 Kokouksen avaus

2 §                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3 §                 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa

4 §                 Kokouksen päätösvaltaisuus
                        Ilmoitus Karjalaisessa järjestöpalstalla 31.3.2021

5 §                 Työjärjestyksen vahvistaminen

6 §                 Vuoden 2020 toimintakertomuksen vahvistaminen

7 §                 Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajan siitä antama                                         lausunto

8 §                 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden                                           myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

9 §                 Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvausten perusteet                             sekä tilintarkastajan palkkio

                       esitys: kokouspalkkio 40€/kokous, puheenjohtaja 400€/vuosi ja matkat                            valtion matkustussäännön mukaan, tilintarkastaja laskun mukaan.

10 §              Vuoden 2021 toimintasuunnitelman vahvistaminen

11 §              Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021

12 §              Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
                        Hallituksen esitys: 6 jäsentä

13 §              Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta
                        erovuorossa: Saara Paalanen ja Heidi Salokangas

14 §              Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

                        esitys: KPMG Oy AB tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena                                       tilintarkastajana toimii Kaisa Lappalainen, JHT, HT

15 §               Käsitellään muut asiat

16 §               Kokouksen päättäminen