Vuosikokous 

20.4.2022  klo 16.30

Vuosikirja 2021

ASIALISTA


1 §                 Kokouksen avaus

2 §                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3 §                 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten                                         laskijaa

4 §                 Kokouksen päätösvaltaisuus

                         Ilmoitus Karjalaisessa järjestöpalstalla 11.4.2022

5 §                 Työjärjestyksen vahvistaminen         

6 §                 Vuoden 2021 toimintakertomuksen vahvistaminen

7 §                 Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastajan siitä antama                                         lausunto

8 §                 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden                                           myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

9 §                 Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvausten perusteet                             sekä  tilintarkastajan palkkio

                        esitys: kokouspalkkio 40€/kokous, puheenjohtaja 400€/vuosi ja matkat                           valtion matkustussäännön mukaan, tilintarkastaja laskun mukaan.

10 §               Vuoden 2022 toimintasuunnitelman vahvistaminen

11 §               Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022

12 §               Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

                        Hallituksen esitys: 6 jäsentä ja yksi varajäsen

13 §               Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta

-                            erovuorossa: Jari Ikonen ja Simo Lappalainen            

14 §               Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

                       -       esitys:  KPMG Oy AB tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena                               tilintarkastajana toimii Kaisa Lappalainen, JHT, HT

15 §               Käsitellään muut asiat

                         Aktiivisten nuorten palkitseminen.

16 §               Kokouksen päättäminen